Dance Passion

Dans je fit met Zumba!

Kosten en voorwaarden

Algemene voorwaarden:

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en abonnement aangegaan met Dance Passion. Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de voorwaarden voor al het overige in stand. Zie ook onze algemene voorwaarden op www.zumbalessen.nl.

Lestijden:

Kijk op www.zumbalessen.nl voor actuele lestijden. In de (basis) schoolvakanties en op nationale feestdagen zijn er geen lessen.

Kostenoverzicht:

Contributie per maand:

Jaarabonnement: 26 euro per maand (tot 19 jaar/student: 23 euro)
Maandabonnement: 30 euro per maand (tot 19 jaar/student: 27 euro)
2e les: 50% korting per maand
Eenmalig inschrijfgeld: 10 euro

In de korte schoolvakanties en op nationale feestdagen zijn er geen lessen.
Aangepast rooster tijdens de zomervakantie.
1 gratis proefles per persoon / Losse les 9 euro

Het lesgeld wordt maandelijks bij vooruitbetaling geïncasseerd via automatische incasso.

Inschrijfplicht:

Bij inschrijving verplicht u zich het lesgeld en inschrijfgeld te betalen. Restitutie is niet mogelijk.

Kledingadvies Zumba:

Omdat Zumba vrij intensief is, is gemakkelijke sportkleding het fijnste, bijv. een sportborek/legging, topje/t-shirt. Aerobicschoenen of danssneakers zijn prima. Het is aan te raden een sport BH te dragen, en flesje water en een handdoekje mee te nemen.

Leden voordelen:

Leden krijgen 5% korting bij boeking van een workshops of optredens. Regelmatig hebben we leuke acties voor onze leden.

Tijdelijke stop:

Bij specifieke medische gevallen/zwangerschap kan het abonnement na schriftelijke verzoek tijdelijk worden stopgezet. Tijdens de tijdelijke stop betaal je € 5,- per maand totdat je weer begint. Bij een jaarcontract wordt bij tijdelijke stop jouw abonnement automatisch verlengd met het aantal maand gelijk aan de tijdelijke stop.

Abonnementen en opzegging:

Opzegging kan schriftelijk of per e-mail geschieden. Maandabonnement is een abonnement voor onbepaalde tijd die te allen tijde opgezegd kan worden met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. 
Jaarabonnementen kunnen niet tussentijds worden opgezegd. Na het verlopen van een jaarabonnement wordt het abonnement stilzwijgend verlengd en omgezet naar een maandabonnement met de op dat moment geldende contributie, en kan te allen tijde opgezegd worden met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

Aansprakelijkheid:

Dance Passion is niet aansprakelijk voor blessures, ongeval of diefstal voor, tijdens en na de les, tenzij dit is ontstaan door bewuste roekeloosheid of opzet van Dance Passion. Dance Passion is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst of inkomen, gemiste besparingen, of immateriële schade. 

Foto’s en videomateriaal:

Door het aanvaarden van de voorwaarden geeft je toestemming aan Dance Passion om foto’s en video’s waarop u herkenbaar bent te gebruiken voor haar website, Facebook of regionale kranten, tenzij u een redelijk belang heeft om zich tegen de publicatie te verzetten. Indien u bezwaar heeft tegen openbaarmaking van foto of video waarop u herkenbaar bent afgebeeld, dient u dit aan Dance Passion aan te geven.

Voor meer info:

Website: www.dancepassion.nl / www.zumbalessen.nl  Email: info@dancepassion.nl Telefoon: 06-30965599 Postadres: G. Bomansstraat 21, 7552 NX Hengelo. Bankrekening: NL32SNSB0938938630

Proudly powered by Wordpress